Press ESC to close

khodabamast

دارای مدرک مهندسی نرم افزار از دانشگاه شریف هستم. از سال 1394 به آموزش بازی های کازینویی و تحلیل سایت های شرط بندی و البته الگوریتم های حاکم بر آن می پردازم.